Saturday, June 10, 2006

Cisco Aironet 350 - konektor na externí anténu

Cisco Aironet 350 je velmi solidní pcmcia wi-fi karta se slušnou podporou v linuxu. Jediná její vada je v absenci externího konektoru, což se dá ale poměrně snadno napravit. Pozor, následující zápis obsahuje cca 500 kB obrázků.Mou výchozí inspirací byl zápisek VK1EME, troufám si ale tvrdit, že můj přístup je elegantnější a v důsledku i praktičtější a hezčí.


Co je potřeba? Pájka (pokud možno nikoliv transformátorová, ačkoliv jednou jsem se zapomněl a přežilo to), cín, pájecí pasta, kleště, lámací nůž, epoxidové lepidlo, samičí konektor RSMA na 3mm kablík (hokej v R/SMA konektorech je pěkně vysvětlen zde) - v prodeji třeba tady, 3 mm wi-fi kablík - stačí pár centimetrů, chemoprén a kolíčky na prádlo.


karta vcelku


Z karty je nejprve nutno sloupnout plastovou krytku, jde to snadno, stačí pod ni strčit nůž a zapáčit.


karta bez krytky


Ta věc vpravo vedle diodek je konektor U.FL. Jeho nevýhodou je, že je drahej, těžko k sehnání a dá se použít max 30x. Možná by bylo vhodnější zrušit ho a napojení externí antény udělat místo něj, ale VK1EME do toho nešel a já jsem nechtěl riskovat; koneckonců funguje to bez problémů.


naznačený výřez


Lámacím nožem teda vyřízneme plochu, kde budeme operovat. Příště už bych nechal vlevo trochu víc místa, špatně se mi pak lepil kryt zpátky.


výřez


výřez2


Ten zlatej obdélník je samotná vnitřní anténka. Aby bylo možné připojit externí anténu, je nutný ji odříznout od elektroniky karty, mělo by stačit oddělení cca 1mm, ale čím víc, tím líp. Vývody z karty je potřeba ošmirglovat, aby se potom dobře pájely - ale opatrně, aby se odšmirglovanej kov nedostal tam, kam nemá.


odříznutí anténky


Na kablík se konektor přidělá klasicky, zapájí se středový pin,protáhne, přes opletení se přetáhne trubička a zamáčkne kleštěma, aby to bylo placatý.


konektor - příprava


konektor - z jedné strany hotovo


Druhý konec kablíku hned za konektorem zkrátíme, odizolujeme střed a stínění rozdělíme na dva "copánky", pokud možno v rovině se zmáčknutím konektoru.


konektor - hotovo


Konektor pak (opatrně) připájíme tak, aby byla jeho nejtlustší část v okraji karty. Středový vodič do prostřední cestičky, stínění na kraje.
(Nevím, jestli je to nutný, ale pro jistotu jsem ještě tu původní anténku přelepil izolačkou.)


konektor - připájeno


konektor - připájeno - detail


Nakonec se konektor zaleje ze všech stran epoxidovým lepidlem a nechá zaschnout.


konektor - připájeno - detail


Originální umělohmotný kryt karty je potřeba trochu upravit - vyříznout v místě konektoru, který je přeci jenom trochu tlustší. Pro nalepení nazpátek jsem si pomohl trochou chemoprénu, secvaknul kolíčky na prádlo a nechal zaschnout.


Et voilà, zde je výsledek:


výsledek


Cisco Aironet 350 - connector for external antenna


Cisco Aironet 350 is quite good pcmcia wi-fi card well supported in linux. It's only flaw is the absence of external connector, which can be easily resolved.


My initial inspiration was an article by VK1EME,
but I dare to say that my approach is more elegant and in the end more practical and prettier.What is needed? Soldering iron (not the one using transformer, if possible, although I have forgot about it once and the card survived), solder, flux, pliers, knife, epoxy glue, female RSMA connector for 3mm cable (the chaos in R/SMA connectors is explained in depth here) - sold e.g. here, 3 mm wi-fi cable - just a few centimetres, glue and clothes pegs.


intact card


First you need to strip the plastic cover, it goes easily, just stick a knife below it and lever.

card without cover


The thing next to the diodes is a U.FL connector. It's disadvantage is cost, is difficult to get and one can use it only 30 times. Perhaps it would be be better to remove it and plug the external connector instead of it, but VK1EME didn't and I didn't want to risk; it works ok, so why bother?


marked cut


Use a knife (the kind that is used for cutting cardboard) to make space for further operation. Next time I would leave more plastic at the left to ease glueing the cover back.


cut


cut2


The golden rectangle is the inner antenna. It is necessary to cut off its connection with the inner card electronics, 1mm space should be enough, but the more the better. The leads need to be sand-papered for better soldering, but be careful - the metal dust shouldn't get inside.


cut off the antenna


Tag the connector on to the cable in the usual way - solder the middle pin, put it through, put the tube around the shielding and press with pliers to make it (a bit) flat.


connector - preparation


connector - one side ready


Cut the other end of the cable right near the connector, strip the insulation and the middle part and divide the shielding into two "plaits", if possible on a level with the connector.


konektor - ready


Then (carefully) solder the connector so that its widest part was at in the edge of the card. The middle wire to the middle lead, shielding to the border ones. (Not sure if it's necessary, but to be sure I covered the inner antenna with a tape.)


connector - soldered


connector - soldered - detail


Then seal the connector on all sides with the epoxy glue and let it dry.


connector - soldered - detail


The original plastic cover needs adjustation - cut out where the connector is. Then use some glue, fix it with the pegs and let dry.


Et voilà, here's the result:


result


No comments:

Post a Comment