Wednesday, November 30, 2005

Mandriva 2006 - rozdíl mezi Community a Official

Abych to příště nemusel hledat


Subject: Re: [Expert] Online sources for 2006
Date: středa 30 listopad 2005 20:50
From: Thomas Backlund tmb@mandriva.org
To: expert@mandrivalinux.org
Anne Wilson wrote:
* On Wednesday 30 Nov 2005 14:24, Gary Montalbine wrote:
** Is 2006 community a newer version of 2006 official? As I understand
** the above discussion community can safely be used as an update source
** for 2006 official. Correct?
*
* As I understand it, 2006 Official is the download/CD/DVD version, fully
* supported by Mandriva. 2006 Community has, I believe, updates and
* other packages supported only by the packager - not Mandriva.
2006.0 Official tree (official/2006.0/) is the "Frozen Cooker" from
where the Official ISO's get built.
- the media/main is the only supported part (besides the installer stuff)
- there are more packages here than fits on the DVD's (both in
media/main and even more media/contrib)
2006.0 Official Updates Tree gets the Security Updates for 2006.0
Official Main as per
2006.0 Community tree (devel/12006.0) is 2006.0 Official + 2006.0
Official Updates + ...
- this tree acts as a "Stable tree" for Products to come based on 2006.0
- this also gets other updates/bugfixes that are considered too simple
to go out as a Security Update
- newer versions of some programs are also allowed here as long as _they
don't break_ anything
- here you wont see any packages uploaded that would require many other
packages to be rebuilt,
so for example you wont see the new Firefox 1.5 here, or any of the
libs that is used in half the distro...
- This is the only place (besides Club and Offsite Repos such as SoS,
Thac) where Contributors
can upload bugfixes & security updates for Contrib packages in
media/contrib
* If that is not the case, someone will correct me. If I am right, then
* it is slightly more risky than Official but a lot less risky than
* Cooker.
*
* Ann
Actually I would say this is the best Release to use as it will provide
a better testbase if more people use it.
And it's not risky, and bugzilla accepts bugreports against if if you
find any, and it will probably be fixed...
--
Regards
Thomas

Saturday, November 26, 2005

Debugování komunikace s klávesnicí

Momentálně si hraju s vylepšováním svojí klávesnice, akorát mi to moc nejde. Už jsem strávil tejdny různým zkoušením (no, nemám na hraní celý dny, proto tolik), až jsem uznal, že je nutný vědět, co se mezi klávesnicí a PC vlastně děje, protože podle teorie to prostě nefungovalo.


Takže jsem vyštrachal obvod MAX232, 5 kondenzátorů a napojil klávesnici na sériový port.

schema


fotka


Šmírovací program jsem obšlehl od sitha. V C totiž vůbec neumím a připadá mi jako totálně nepohodlný a nepřehledný jazyk, takže - vím, že je to napsaný prasácky, ale je to jednoúčelová věc a stačí mi:

#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <termios.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <time.h>
#define SERIAK "/dev/ttyS0"
int openserial ();
void closeserial ();
float mereni ();
int fd;
int
openserial ()  //otevrit seriak
{
if ((fd = open (SERIAK, O_RDWR)) == -1)
{
return 0;
}
return 1;
}
void
closeserial ()  //zavrit seriak
{
close (fd);
}
float
mereni ()  //hlavni fce, mereni napeti
{
int status, hodnota1 = 2, hodnota2 = 3;
while (1!=2)
{
ioctl (fd, TIOCMGET, &status);
hodnota1 = (status & TIOCM_CTS)/TIOCM_CTS; //clock
hodnota2 = (status & TIOCM_RI)/TIOCM_RI; //data
printf ("%i,", hodnota1);
printf ("%i\n", hodnota2);
}
// return (hodnota1);
}
int
main ()
{
if (!openserial ())
{
printf ("Nelze inicializovat port \"s\".", SERIAK);
return 0;
}
mereni();
closeserial ();
return 0;
}

Prostě to vypisuje dvě hodnoty oddělený čárkou, první je stav CLOCK a druhý je stav DATA. Protože PS/2 jede jen na 9600 baudů, stíhá se to krásně:

...
1,0
1,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
...

Update:

A když se to nacpe do OpenOffice, tak se to dá krásně zvizualizovat:


grafEnglish summary: Spying on the PS/2 keyboard protocol using serial port.


Thursday, November 3, 2005

man-pages-cs release

Release neoficiálních českých manuálových stránek


Jak už jsem tady kdysi dávno avizoval, když mám čas (tj. dost zřídka), aktualizuju české manuálové stránky. Maintainerovi (Milan Keršláger) jsem poslal první updaty někdy v červnu. To mi vůbec neodpověděl. Další várku jsem mu poslal asi před měsícem, odpověděl hned, že se na to podívá, jak bude mít čas. Ale zatím se nic neděje...Nechci, aby mi to hnilo na disku, tak to házím na web (fork? :-):


http://sweb.cz/tropikhajma/man-pages-cs/index.html
[hajma@localhost man-pages-cs-unofficial-0.20]$ cat NEWS

man-pages-cs-0.16 -> man-pages-cs-0.20License text was added to the updated manual pages/Do updatovaných manuálových stránek byl doplněn text licenceadded/doplněno:

pár linků (vdir.1 -> ls.1, ...)updated/aktualizováno:

basename.1, cp.1, dd.1, df.1, dircolors.1, dirname.1, du.1, false.1, ghostscript.1, gsbj.1, gsdj.1, gsdj500.1, gslj.1, chgrp.1, chmod.1, chown.1, chroot.1, install.1, intro.1, ln.1, ls.1, mkdir.1, mkfifo.1, mknod.1, mv.1, printenv.1, ps2pdf12.1, ps2pdf13.1, pwd.1, rmdir.1, rm.1, touch.1, true.1, whoami.1, write.1, yes.1

mem.4, ram.4, tty.4, vcs.4, console.4, mouse.4, null.4, intro.4, ttyS.4

shells.5, fs.5, ipc.5, procmailrc.5, exports.5, nologin.5, charmap.5, passwd.5, fstab.5, motd.5, services.5, group.5, protocols.5, intro.5, securetty.5, shadow.5, issue.5, environ.5removed (contained in another package)/odstraněno (vyskytuje se v jiném balíčku):

man.1removed (does not exist anymore)/odstraněno (již neexistuje):

make-ssh-known-hosts.1

[hajma@localhost man-pages-cs-unofficial-0.20]$ cat TODO
1. Dokončit update sekce 1
2. sekce 7 a 8
3. Zjistit, jak jsou na tom 2+3 s aktuálností - ev. vypustit?
4. Shadow má, zdá se svoje překlady. Zesynchronizovat. Zejména zjistit, jak je to s passwd.5
následující manuálové stránky (1) nepocházejí z man-pages a nejsou ještě zaktualizovány:
priorita (0-3, tj. min-max)
ar.1      binutils    http://ftp.gnu.org/gnu/binutils/binutils-2.16.tar.gz              1
bzip2.1     bzip2      http://www.bzip.org/1.0.3/bzip2-1.0.3.tar.gz                  3
cdp.1      cdp       http://www.ibiblio.org/pub/linux/apps/sound/cdrom/curses/cdp-0.33.tgz      0
date.1     coreutils                                            3
dvipdf.1    ghostscript                                           1
echo.1     coreutils                                            1
env.1      coreutils                                            2
eps2eps.1    ghostscript                                           1
expr.1     coreutils                                            2
finger.1    finger     ?? http://ftp.gnu.org/pub/gnu/finger/finger-1.37.tar.gz             1
font2c.1    ghostscript                                           1
ghostscript.1 = gs.1
grep.1     grep      ftp://ftp.fi.muni.cz/pub/gnu/gnu/grep/grep-2.5.1a.tar.bz2            3
groups.1    coreutils                                            3
gsbj.1 = gslp.1
gsdj.1 = gslp.1
gsdj500.1 = gslp.1
gslj.1 = gslp.1
gslp.1     ghostscript                                           1
gsnd.1     ghostscript                                           1
gs.1      ghostscript                                           1
id.1      coreutils                                            2
logname.1    coreutils                                            2
lynx.1     lynx      http://lynx.isc.org/current/lynx2.8.5rel.1.tar.bz2               1
nice.1     coreutils                                            2
nohup.1     coreutils                                            2
pathchk.1    coreutils                                            1
pdf2dsc.1    ghostscript                                           1
pdf2ps.1    ghostscript                                           1
pfbtopfa.1   ghostscript                                           1
pf2afm.1    ghostscript                                           1
printafm.1   ghostscript                                           1
printf.1    coreutils                                            2
ps2ascii.1   ghostscript                                           1
ps2epsi.1    ghostscript                                           1
ps2pdfwr.1   ghostscript                                           1
ps2pdf.1    ghostscript                                           1
ps2pdf12.1@   ghostscript                                           1
ps2pdf13.1@   ghostscript                                           1
ps2ps.1     ghostscript                                           1
saned.1     saned      přesunut do sekce 8
ftp://ftp.sane-project.org/pub/sane/sane-backends-1.0.15/sane-backends-1.0.15.tar.gz
ftp://ftp.sane-project.org/pub/sane/sane-frontends-1.0.13/sane-frontends-1.0.13.tar.gz
scp.1      openssh     ftp://ftp.openbsd.cz/pub/OpenBSD/OpenSSH/portable/openssh-4.0p1.tar.gz     2
sleep.1     coreutils                                            3
ssh-add.1    openssh     ftp://ftp.openbsd.cz/pub/OpenBSD/OpenSSH/portable/openssh-4.0p1.tar.gz     2
ssh-agent.1   openssh     ftp://ftp.openbsd.cz/pub/OpenBSD/OpenSSH/portable/openssh-4.0p1.tar.gz     2
ssh-keygen.1  openssh     ftp://ftp.openbsd.cz/pub/OpenBSD/OpenSSH/portable/openssh-4.0p1.tar.gz     2
ssh.1      openssh     ftp://ftp.openbsd.cz/pub/OpenBSD/OpenSSH/portable/openssh-4.0p1.tar.gz     2
stty.1     coreutils                                            2
su.1      coreutils                                            3
talk.1     talk      ftp://ftp.uk.linux.org/pub/linux/Networking/netkit/netkit-ntalk-0.17.tar.gz   2
tee.1      coreutils                                            3
test.1     coreutils                                            2
top.1      procps     http://procps.sourceforge.net/procps-3.2.5.tar.gz                3
true.1     coreutils                                            2
tty.1      coreutils                                            2
uname.1     coreutils                                            2
users.1     coreutils                                            2
vdir.1 = ls
wftopfa.1    ghostscript                                           1
wget.1     wget      http://ftp.gnu.org/pub/gnu/wget/wget-1.9.1.tar.gz                3
who.1      coreutils                                            3
w.1       procps     http://procps.sourceforge.net/procps-3.2.5.tar.gz                3

Wednesday, November 2, 2005

K3B neumí ověřit zapsaná data

Bohužel to vypadá, že K3B neumí ověřit vypálená data, pokud jsou v cestě háčky a čárky. Bohužel se tím pro mne stává nepoužitelným - zapisovat cokoliv na DVD bez ověření, jestli je to OK, je IMHO docela risk.
Čím pálíte vy?

Tuesday, November 1, 2005

Abych pořád jenom nekritizoval

Dnešní zápisek je taková pochvala...


Takže tady je moje páječka.

páječka

Mám ji už 20 let (ne že bych byl takovej stařec, prostě ji mám odmala) a pořád funguje perfektně. Akorát někdy před 10 lety jsem měnil žárovku. Samozřejmě na pájení některých věcí použít nejde, ale do ruky ji beru celkem často.