Thursday, November 3, 2005

man-pages-cs release

Release neoficiálních českých manuálových stránek


Jak už jsem tady kdysi dávno avizoval, když mám čas (tj. dost zřídka), aktualizuju české manuálové stránky. Maintainerovi (Milan Keršláger) jsem poslal první updaty někdy v červnu. To mi vůbec neodpověděl. Další várku jsem mu poslal asi před měsícem, odpověděl hned, že se na to podívá, jak bude mít čas. Ale zatím se nic neděje...Nechci, aby mi to hnilo na disku, tak to házím na web (fork? :-):


http://sweb.cz/tropikhajma/man-pages-cs/index.html
[hajma@localhost man-pages-cs-unofficial-0.20]$ cat NEWS

man-pages-cs-0.16 -> man-pages-cs-0.20License text was added to the updated manual pages/Do updatovaných manuálových stránek byl doplněn text licenceadded/doplněno:

pár linků (vdir.1 -> ls.1, ...)updated/aktualizováno:

basename.1, cp.1, dd.1, df.1, dircolors.1, dirname.1, du.1, false.1, ghostscript.1, gsbj.1, gsdj.1, gsdj500.1, gslj.1, chgrp.1, chmod.1, chown.1, chroot.1, install.1, intro.1, ln.1, ls.1, mkdir.1, mkfifo.1, mknod.1, mv.1, printenv.1, ps2pdf12.1, ps2pdf13.1, pwd.1, rmdir.1, rm.1, touch.1, true.1, whoami.1, write.1, yes.1

mem.4, ram.4, tty.4, vcs.4, console.4, mouse.4, null.4, intro.4, ttyS.4

shells.5, fs.5, ipc.5, procmailrc.5, exports.5, nologin.5, charmap.5, passwd.5, fstab.5, motd.5, services.5, group.5, protocols.5, intro.5, securetty.5, shadow.5, issue.5, environ.5removed (contained in another package)/odstraněno (vyskytuje se v jiném balíčku):

man.1removed (does not exist anymore)/odstraněno (již neexistuje):

make-ssh-known-hosts.1

[hajma@localhost man-pages-cs-unofficial-0.20]$ cat TODO
1. Dokončit update sekce 1
2. sekce 7 a 8
3. Zjistit, jak jsou na tom 2+3 s aktuálností - ev. vypustit?
4. Shadow má, zdá se svoje překlady. Zesynchronizovat. Zejména zjistit, jak je to s passwd.5
následující manuálové stránky (1) nepocházejí z man-pages a nejsou ještě zaktualizovány:
priorita (0-3, tj. min-max)
ar.1      binutils    http://ftp.gnu.org/gnu/binutils/binutils-2.16.tar.gz              1
bzip2.1     bzip2      http://www.bzip.org/1.0.3/bzip2-1.0.3.tar.gz                  3
cdp.1      cdp       http://www.ibiblio.org/pub/linux/apps/sound/cdrom/curses/cdp-0.33.tgz      0
date.1     coreutils                                            3
dvipdf.1    ghostscript                                           1
echo.1     coreutils                                            1
env.1      coreutils                                            2
eps2eps.1    ghostscript                                           1
expr.1     coreutils                                            2
finger.1    finger     ?? http://ftp.gnu.org/pub/gnu/finger/finger-1.37.tar.gz             1
font2c.1    ghostscript                                           1
ghostscript.1 = gs.1
grep.1     grep      ftp://ftp.fi.muni.cz/pub/gnu/gnu/grep/grep-2.5.1a.tar.bz2            3
groups.1    coreutils                                            3
gsbj.1 = gslp.1
gsdj.1 = gslp.1
gsdj500.1 = gslp.1
gslj.1 = gslp.1
gslp.1     ghostscript                                           1
gsnd.1     ghostscript                                           1
gs.1      ghostscript                                           1
id.1      coreutils                                            2
logname.1    coreutils                                            2
lynx.1     lynx      http://lynx.isc.org/current/lynx2.8.5rel.1.tar.bz2               1
nice.1     coreutils                                            2
nohup.1     coreutils                                            2
pathchk.1    coreutils                                            1
pdf2dsc.1    ghostscript                                           1
pdf2ps.1    ghostscript                                           1
pfbtopfa.1   ghostscript                                           1
pf2afm.1    ghostscript                                           1
printafm.1   ghostscript                                           1
printf.1    coreutils                                            2
ps2ascii.1   ghostscript                                           1
ps2epsi.1    ghostscript                                           1
ps2pdfwr.1   ghostscript                                           1
ps2pdf.1    ghostscript                                           1
ps2pdf12.1@   ghostscript                                           1
ps2pdf13.1@   ghostscript                                           1
ps2ps.1     ghostscript                                           1
saned.1     saned      přesunut do sekce 8
ftp://ftp.sane-project.org/pub/sane/sane-backends-1.0.15/sane-backends-1.0.15.tar.gz
ftp://ftp.sane-project.org/pub/sane/sane-frontends-1.0.13/sane-frontends-1.0.13.tar.gz
scp.1      openssh     ftp://ftp.openbsd.cz/pub/OpenBSD/OpenSSH/portable/openssh-4.0p1.tar.gz     2
sleep.1     coreutils                                            3
ssh-add.1    openssh     ftp://ftp.openbsd.cz/pub/OpenBSD/OpenSSH/portable/openssh-4.0p1.tar.gz     2
ssh-agent.1   openssh     ftp://ftp.openbsd.cz/pub/OpenBSD/OpenSSH/portable/openssh-4.0p1.tar.gz     2
ssh-keygen.1  openssh     ftp://ftp.openbsd.cz/pub/OpenBSD/OpenSSH/portable/openssh-4.0p1.tar.gz     2
ssh.1      openssh     ftp://ftp.openbsd.cz/pub/OpenBSD/OpenSSH/portable/openssh-4.0p1.tar.gz     2
stty.1     coreutils                                            2
su.1      coreutils                                            3
talk.1     talk      ftp://ftp.uk.linux.org/pub/linux/Networking/netkit/netkit-ntalk-0.17.tar.gz   2
tee.1      coreutils                                            3
test.1     coreutils                                            2
top.1      procps     http://procps.sourceforge.net/procps-3.2.5.tar.gz                3
true.1     coreutils                                            2
tty.1      coreutils                                            2
uname.1     coreutils                                            2
users.1     coreutils                                            2
vdir.1 = ls
wftopfa.1    ghostscript                                           1
wget.1     wget      http://ftp.gnu.org/pub/gnu/wget/wget-1.9.1.tar.gz                3
who.1      coreutils                                            3
w.1       procps     http://procps.sourceforge.net/procps-3.2.5.tar.gz                3

No comments:

Post a Comment